Kontakt z nami

(41) 202-01-55

Reklamacje i zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

  1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
  2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
  3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
  5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
  6. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
  7. Zwrotu towaru kupujący dokonuje na własny koszt.

Reklamacja towaru uszkodzonego w transporcie

Podstawą przyjęcia reklamacji przesyłki uszkodzonej w transporcie jest sporządzenie protokołu szkody w momencie odbioru przesyłki. Do obowiązków kupującego należy sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera.

- przesyłka nosi zewnętrzne ślady uszkodzenia? - nie odbieraj przesyłki lub spisz protokół szkody - ma go kurier,

- przesyłka z zewnątrz nie nosi śladów uszkodzenia? - odbierz ją i odpakuj w obecności kuriera by sprawdzić jej stan. Jeśli wybrałeś przesyłkę pobraniową najpierw musisz ją opłacić by móc dokonać jej sprawdzenia wewnątrz.

Tak kurier ma obowiązek poczekać aż sprawdzisz przesyłkę.

- opakowanie nosi ślady otwierania, jest niekompletne, taśmy firmowe są przerwane - NIE ODBIERAJ PACZKI i poinformuj nas o tym.

Pamiętaj paczki wysyłane są należycie opakowane i sprawdzany jest stan techniczny i kompletność towaru przed wysłaniem więc wszelkie ewentualne uszkodzenia są winą transportu. Dlatego tak ważnym jest RZETELNE spisanie protokołu, nie przez kuriera a przez CIEBIE. Pomoże nam to sprawnie rozpatrzyć reklamację.

PAMIĘTAJ! Nam też zależy by paczka dojechała do Ciebie bez uszkodzeń.

Formularz reklamacji z tytułu rękojmi

Aby zgłosić reklamacją należy wypełnić ten Formularz i przesłać do nas w formie elektronicznej lub pisemnej. Aby obsługa reklamacji przebiegła sprawnie, należy podać nr zamówienia i nr faktury zakupu, oraz dokładny opis i ewentualną datę powstania usterki. Prosimy o informację o preferowanym sposobie ewentualnej realizacji reklamacji: wymiany produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub dołącz oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

Na podstawie nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), od 25.12.2014 r. konsumentom przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi. Ten typ reklamacji, zastępuje funkcjonującą do 24.12.2014 r. reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową.

Konsument ma prawo zgłosić reklamację z tytułu rękojmi w sytuacji gdy zakupiony produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, a konsument nie wiedział o niej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Zwroty należy kierować na adres:

HMB DYNAMIC Daniel Kusiak, Paweł Schramm spółka jawna

Ambrożów 40 B

27-225 Pawłów

telefon: 41 202 01 55

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl